Kiezelverharding

 

Kiezelverharding is een mooi alternatief wanneer een groot oppervlak verhard dient te worden. Bovendien maakt het weinig tot niets uit wat voor karakter uw tuin heeft. Zowel landelijke als heel strakke, moderne tuinen kunnen met behulp van de juiste soort kiezel extra belicht worden.

Het plaatsen van stabilisatiematten onder de kiezel zorgt ervoor dat manoeuvres met fiets of wagen geen enkele invloed uitoefenen. De kiezel blijft hoe dan ook perfect op zijn plaats. 

Een laatste, niet onbelangrijke eigenschap van kiezelverharding is de waterdoorlatendheid.  In talrijke situaties kan dergelijk aspect van belang zijn, een echte troef dus!